WHERE TO BUY

  TELESCOPES
to APO140FL to APO160FL to APO180FL
to APO200FL
to APO250vt
APO140FL F/7
8,6 kg / 1016 mm long
Price: $6,600
APO160FL F/7
12 kg / 1120 mm long
Price: $12,500
 
APO180FL F/7
16,5 kg / 1140 mm long
Price: $19,000
APO200FL F/8
50lb / 1830 mm long
Price: $29,600
APO250VT F/8.8
50,0 kg / 2000 mm long
Price: $49,000
(first run only)